Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów

Case studies

Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.
BSH – cykl szkoleń obejmujących warsztaty: „Efektywna komunikacja” i „Sztuka przekonywania”
BSH – cykl szkoleń obejmujących warsztaty: „Efektywna komunikacja” i „Sztuka przekonywania”
Na przestrzeni roku 2017 i 2018 mieliśmy przyjemność realizować szkolenia z zakresu komunikacji i perswazji dla BSH.
GRUPA ŻYWIEC - Projekt dla sił sprzedaży i zakupów oraz działów wspierających: „Akademia negocjacji”
GRUPA ŻYWIEC - Projekt dla sił sprzedaży i zakupów oraz działów wspierających: „Akademia negocjacji”
Akademia Negocjacji przygotowana dla wszystkich stanowisk w obszarze sprzedaży Grupy Żywiec powstała w celu wypracowania grupy kompetencji negocjacyjnych na dwóch poziomach: standard i ekspert.
VEOLIA - „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
VEOLIA - „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
Cykl warsztatów prowadzonych dla Inspektorów firmy Veolia w drugim i trzecim kwartale 2017r, jest doskonałą egzemplifikacją filozofii/strategii realizowania projektów szkoleniowych charakterystycznej dla Gammy.
Ministerstwo Finansów – „Leadership”
Ministerstwo Finansów – „Leadership”
Każdy z realizowanych projektów szkoleniowych wnosi coś nowego. Nie ma dwóch takich samych szkoleń – jeśli nawet sugeruje to identyczny tytuł, jota w jotę taki sam program szkolenia, to wystarczy, że ten sam warsztat realizowany jest dla dwóch kolejnych grup – szkolenie nie będą identyczne. Ten oczywisty, ale jakże prawdziwy banał nasuwa się natarczywie, gdy mam określić, co wyróżniło spośród innych cykl szkoleń dla Ministerstwa Finansów z szeroko rozumianego zakresu przywództwa.
ARVATO BERTELSMANN Projekt w zakresie rozwoju umiejętności negocjacyjnych i retorycznych: „Umiejętności negocjacyjne i reagowanie na psychomanipulacje”
ARVATO BERTELSMANN Projekt w zakresie rozwoju umiejętności negocjacyjnych i retorycznych: „Umiejętności negocjacyjne i reagowanie na psychomanipulacje”
Projekt został przygotowany dla managerów odpowiadających za negocjacje z kluczowymi klientami spółki w obszarze międzynarodowym. Potrzeba rozwoju kompetencji negocjacyjnych wynika z doświadczeń  biznesowych, potwierdzających coraz wyższy poziom przygotowania partnerów biznesowych z różnych kręgów kulturowych do prowadzenia rozmów negocjacyjnych (kultura anglosaska, francuska, azjatycka, rosyjska).
Danfoss - Projekt menedżerski: „Akademia menedżera”
Danfoss - Projekt menedżerski: „Akademia menedżera”
Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy.
KONICA MINOLTA - Cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta dla pracowników Centrum Obsługi Klienta oraz Inżynierów Serwisu
KONICA MINOLTA - Cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta dla pracowników Centrum Obsługi Klienta oraz Inżynierów Serwisu
W odpowiedzi na potrzebę wypracowania standardów komunikacji w obsłudze klienta dla pracowników stacjonarnych i terenowych przygotowany został cykl szkoleń kompetencyjnych w zakresie bezpośredniej, telefonicznej i pisemnej obsługi klienta.
VEOLIA - Projekt menedżerski: „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
VEOLIA - Projekt menedżerski: „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
Cykl warsztatów prowadzonych dla Inspektorów firmy Veolia w drugim i trzecim kwartale 2017r, jest doskonałą egzemplifikacją filozofii/strategii realizowania projektów szkoleniowych charakterystycznej dla Gamma. Filary tej filozofii to dogłębna diagnoza potrzeb rozwojowych/szkoleniowych Klienta i projektowanie szkolenia „na miarę” w odwołaniu do zdefiniowanych w czasie diagnozy celów projektu.
DACHSER - Akademia Umiejętności Negocjacyjnych dla pracowników działu sprzedaży.
DACHSER - Akademia Umiejętności Negocjacyjnych dla pracowników działu sprzedaży.
Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy.
Smurfit Kappa - Projekt szkoleniowy skierowany do grupy handlowców
Smurfit Kappa - Projekt szkoleniowy skierowany do grupy handlowców
Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy.
Zakłady mleczarskie Spomlek  - Projekt menedżerski: „moja rola menedżera”
Zakłady mleczarskie Spomlek  - Projekt menedżerski: „moja rola menedżera”
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania w całej mleczarni, miał na celu wsparcie menedżerów w wypracowaniu jednolitego stylu zarządzania – tak, żeby każdy pracownik miał świadomość, że menedżer pełni rolę lidera w realizacji zadań.
JLL – Efektywność osobista i multitasking
JLL – Efektywność osobista i multitasking
Cykl szkoleń dla JLL zakładał zwiększenie efektywności na poziomie osobistym oraz zespołowym oraz wypracowanie skutecznych narzędzi radzenia sobie z wielozadaniowością.
BSH - Szkolenie: „Wczoraj kolega dziś przełożony”
BSH - Szkolenie: „Wczoraj kolega dziś przełożony”
Tytuł szkolenia zrealizowanego dla BSH Polska jesienią 2016r doskonale oddaje jego cel: przygotowanie Współpracowników Firmy BSH, którym organizacja postanowiła powierzyć funkcje kierownicze (wyróżniając Ich tym samym z dotychczasowych Zespołów), do pełnienia funkcji menedżerskich.
DOEHLER – Zarządzanie sobą w czasie
DOEHLER – Zarządzanie sobą w czasie
Celem projektu było wyposażenie Pracowników działu Obsługi Klienta w narzędzia optymalizujące czas pracy zespołu.
ORLEN - Akademia sprzedaży
ORLEN - Akademia sprzedaży
Cykl szkoleń z zakresu technik sprzedaży zrealizowany w drugim kwartale 2016r, a  adresowanych do Handlowców Autoryzowanych Dystrybutorów Orlen Oil, stanowi bardzo interesujący i wart rozważenia przykład motywacji Klienta,  przyczyn, dla których został wdrożony.
ENEA - Cykl szkoleniowy z obszaru negocjacji
ENEA - Cykl szkoleniowy z obszaru negocjacji
Projekt szkoleniowy dla Enea Wytwarzanie zrealizowany w ostatnim kwartale 2016r pokazał jak ważne na rynku usług rozwojowych jest elastyczne podejście do specyficznych potrzeb Klienta – a w zasadzie umiejętność elastycznego połączenia realiów/wymogów biznesowych z potrzebami rozwojowymi Uczestników.
Deloitte - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Deloitte - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Współpraca Gammy z Deloitte dotyczyła działań rozwojowych dla pracowników szczebla menedżerskiego oraz tzw. Talentów w Organizacji (pracowników z potencjałem menedżerskim).
Samsung - Techniki prezentacji powered by Chunking
Samsung - Techniki prezentacji powered by Chunking
Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników sił sprzedaży zajmujących się kontaktami z sieciami sprzedaży.
Whirlpool - Przywództwo transformacyjne
Whirlpool - Przywództwo transformacyjne
Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy najsłabiej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych.
Radio Eska - Zaawansowane techniki sprzedaży
Radio Eska - Zaawansowane techniki sprzedaży
Projekt dotyczył kilkunastu zespołów sprzedażowych. Każdy z zespołów działał lokalnie sprzedając kampanie reklamowe zarówno dla małych  przedsiębiorców, jak również do dużych sieci handlowych.
HSBC - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
HSBC - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Potrzebą biznesową Banku HSBC było zwiększenie liczby umawianych spotkań przez private bankerów. Grupa docelowa umawianych spotkań to najzamożniejsi Polacy – głównie przedsiębiorcy oraz menedżerowie najwyższego szczebla.
Seat - Finalizacja sprzedaży
Seat - Finalizacja sprzedaży
Przed projektem szkoleniowym zostało postawione wyzwanie – podniesienie efektywności rozmów z Klietnami b2b (tzw. flota).
Lotnisko Modlin - Zarządzanie projektami wg PMI
Lotnisko Modlin - Zarządzanie projektami wg PMI
Nad zarządzaniem projektami pracowaliśmy z klientem w trakcie czterech dwudniowych sesji. W trakcie już pierwszej z nich okazało się, iż również w tej firmie (jak w wielu innych) nie przykłada się zbyt dużej wagi do pierwszej fazy zarządzania projektami, jaką jest faza definiowania projektu.
LexisNexis - Rozmowy oceniające i podsumowujące
LexisNexis - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Szkolenie zostało zamówione przez Klienta jako przygotowujące do planowanej zmiany. Grupą dla której dedykowane było szkolenie była kadra kierownicza.
RWE Polska - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
RWE Polska - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
Projektem zostały objęte całe siły sprzedaży. Poza szkoleniami uczestnicy brali udział również w działaniach follow up oraz coachingach.
Czerwona Torebka - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Czerwona Torebka - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Czerwona Torebka to dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska sieć pasaży handlowych. Ambitne plany, zakładające powstanie setek pasaży wymagały stworzenia zespołu negocjatorów zajmujących się zakupem gruntów pod nieruchomości.
ASMET - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
ASMET - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Grupa ASmet skupia trzy spółki: ASmet S.K.A., które rozpoczęło działalność w 1986 roku. Obecnie jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw dostarczających elementy złączne, LS ASmet, która prowadzi działalność handlową i produkcyjną w zakresie elementów złącznych oraz Fabrykę Śrub BISPOL S.A.
EMMERSON - Budowanie zaangażowania
EMMERSON - Budowanie zaangażowania
EMMERSON to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm na rynku nieruchomości, istniejąca od 1994 roku. Wizytówką firmy są wysokiej jakości usługi oparte na rzetelnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.
LexisNexis - Zarządzanie zmianą
LexisNexis - Zarządzanie zmianą
Szkolenie zostało zamówione przez Klienta jako przygotowujące do planowanej zmiany. Grupą dla której dedykowane było szkolenie była kadra kierownicza.
PROFARM PS - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
PROFARM PS - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
Profarm PS (dawniej Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne PROFARM Sp. Z O. O.) to nowoczesna firma posiadająca 20 letnie doświadczenie na rynku logistyki farmaceutycznej.
Radio Eska - Fundamenty sprzedaży
Radio Eska - Fundamenty sprzedaży
Szkolenie było dedykowane dla nowo zatrudnionych doradców reklamowych.
TFI Skarbiec - Sprzedaż narracyjna
TFI Skarbiec - Sprzedaż narracyjna
TFI Skarbiec dokonuje sprzedaży jednostek uczestnictwa poprzez zewnętrzną sieć sprzedaży – placówki bankowe, brokerów itp.
Whirlpool - Fundamenty sprzedaży
Whirlpool - Fundamenty sprzedaży
Szkolenie było pierwszym z cyklu. Pozwalało wyrównać poziom umiejętności pomiędzy pracownikami sprzedaży.
DCT GDAŃSK - Budowanie zaangażowania
DCT GDAŃSK - Budowanie zaangażowania
DCT Gdańsk jest najnowszym i najnowocześniejszym polskim terminalem kontenerowym, który został oficjalnie otwarty w dniu 1 października 2007. DCT Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się terminalem w kraju.
Whirlpool - Recognition - motywowanie przez uznanie
Whirlpool - Recognition - motywowanie przez uznanie
Gamma rozpoczęła współpracę z firmą Whirlpool w roku 2009. Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy relatywnie najniżej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych.
Media Saturn Holding Polska - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Media Saturn Holding Polska - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Projekt szkoleniowy dla firmy Media Saturn Holding Polska, właściciela marek Media Markt i Saturn zakładał wzmocnienie nowych kompetencji managerskich kierowników w ramach ewolucyjnej zmiany zachodzącej w Organizacji.
Media Saturn Holding Polska - Zarządzanie zmianą
Media Saturn Holding Polska - Zarządzanie zmianą
Projekt szkoleniowy dla firmy Media Saturn Holding Polska, właściciela marek Media Markt i Saturn zakładał wzmocnienie nowych kompetencji managerskich kierowników w ramach ewolucyjnej zmiany zachodzącej w Organizacji.
Browar Konstancin - Przywództwo transformacyjne
Browar Konstancin - Przywództwo transformacyjne
Podwarszawski browar został przejęty przez nowych właścicieli w czasach, kiedy prawie 99% rynku zajęte było przez wielkie koncerny piwne takie jak Kompania Piwowarska, grupa Żywiec lub Carlsberg.
Hydrex - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Hydrex - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Hydrex to firma z branży farmaceutycznej, uznany producent odczynników laboratoryjnych. Jeden z kanałów sprzedaży to sprzedaż telefoniczna do aptek.
EMMERSON - Zaawansowane techniki sprzedaży
EMMERSON - Zaawansowane techniki sprzedaży
System wsparcia sprzedaży objął grupę ponad stu pracowników sił sprzedaży. Projekt trwał 8 miesięcy. Pracownicy sił sprzedaży wzięli udział w 4 dwudniowych szkoleniach.
Radio Eska - Sprzedaż narracyjna
Radio Eska - Sprzedaż narracyjna
Radio Eska jest Klientem Gammy od lat. Jednym z obszarów współpracy był kompleksowy cykl szkoleniowy dla sił sprzedaży. Jeden z etapów akademii bazował na sprzedaży narracyjnej.
Kancelaria Sejmu - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Kancelaria Sejmu - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników działu personalnego oraz kadr i płac. 8 osobowy zespół oczekiwał narzędzi pozwalających zarządzać stresem – mobilizować się w sytuacji wyzwania, obniżać poziom stresu po pracy.
TFI Skarbiec - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
TFI Skarbiec - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
Szkolenie było dedykowane dla grupy menedżerów sprzedaży. Każdy z nich realizuje plany sprzedażowe poprzez wspieranie sprzedaży pracowników banków.
LexisNexis - Fundamenty sprzedaży
LexisNexis - Fundamenty sprzedaży
Szkolenie zostało zorganizowane jako pierwsze od wielu lat. W założeniu miało dać odpowiedź czy inwestowanie w szkolenia jest właściwym kierunkiem rozwoju działu sprzedaży.
EMMERSON - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
EMMERSON - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Jednym z kilku realizowanych dla firmy projektów był System wsparcia sprzedaży. W  ramach przedsięwzięcia wszyscy pracownicy sprzedaży wzięli udział w dwóch dwudniowych szkoleniach z obszaru negocjacji.
Deloitte - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Deloitte - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Szkolenie z negocjacji jest częścią dużego projektu szkoleniowego – zaplanowane na ponad półtora roku. Projekt obejmuje zarówno kadrę menedżerską, jak również siły sprzedaży.
Armada Fleet Managment S.A. - Windykacja należności
Armada Fleet Managment S.A. - Windykacja należności
Uczestnicy Firmy Armada Fleet Managment S.A.  działającej na rynku wynajmu długoterminowego od 1997 roku. Od wielu lat Armada FM zajmuje czołowe pozycje w rankingach firm z branży car fleet.
Ziołopex - Techniki prezentacji powered by Chunking
Ziołopex - Techniki prezentacji powered by Chunking
Szkolenie zostało przeprowadzone dla całych sił sprzedaży firmy Ziołopex. Celem postawionym przed szkoleniem było wykreowanie ambasadorów produktów Ziołopex (określone linie przypraw).
Asmet - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
Asmet - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
W ramach cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerów w firmie ASmet uczestnicy szkolenia Efektywna komunikacja i asertywność, otrzymali wiedzę dotyczącą zasad komunikowania się, sposobów porozumiewania się oraz umiejętności stosowania asertywnego myślenia, mówienia i zachowania.
Kancelaria Sejmu - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
Kancelaria Sejmu - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
W ramach przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Gamma rozwijała poprzez szkolenia miękkie kompetencje w wielu instytucjach rządowych i ministerstwach – między innymi w Kancelarii sejmu.
Sodexo - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Sodexo - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Gamma jako strategiczny partner w obszarze HR realizowała szkolenia zarówno dla kadry menedżerskiej, sił sprzedaży jak i backoffice. Zarządzanie stresem było szkoleniem, w którym mogli uczestniczyć przedstawiciele wszystkich wymienionych grup.
Infosys - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Infosys - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników działu personalnego oraz kadr i płac. 8 osobowy zespół oczekiwał narzędzi pozwalających zarządzać stresem – mobilizować się w sytuacji wyzwania, obniżać poziom stresu po pracy.
Ministerstwo Finansów - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Ministerstwo Finansów - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Uczestnikami szkolenia była wyższa kadra dyrektorska. Szkolenie było elementem większej akademii rozwijającej kompetencje menedżerskie.
TomTom - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
TomTom - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Szkolenie było dedykowane menedżerom, który zajęli stanowiska kierownicze drogą awansu wewnętrznego. Zmiana specyfiki pracy – ze specjalisty na osoby zarządzające wymagała poznania nowych technik zarządzania zespołem oraz własnym czasem.
Asmet - Innowacyjność i kreatywność
Asmet - Innowacyjność i kreatywność
W ramach rok trwającej Akademii Zarządzania, odbył się dwudniowy warsztat z innowacyjności. Decyzja o rozwijaniu tej umiejętności podjęta została ze względu na przekonanie, iż w czasach kryzysu gospodarczego jest to jeden z filarów przywództwa.
Urząd miasta Ostrołęka - Sztuka savoir vivre
Urząd miasta Ostrołęka - Sztuka savoir vivre
Podczas szkolenia Urzędnicy mieli okazję zapoznania się z ogólnymi zasadami savoir vivre. Uczestnikom przekazano wiedzę i umiejętności dotyczące odpowiedniego zachowania w określonych sytuacjach, tak codziennych, jak i w szczególnych momentach (przyjęcia, konferencje).
Atlantic Fund Services - Sztuka savoir vivre
Atlantic Fund Services - Sztuka savoir vivre
Projekt szkoleniowy firmy Gamma w głównej mierze miał za zadanie przedstawić filozofię kultury organizacyjnej.
Sodexo
Sodexo
Celem było pokazanie rangi pracownika produkcji w firmie gastronomicznej: kucharze i szefowie kuchni byli przekonani, że ich rola w Organizacji jest marginalna, tj. nie mają bezpośredniego wpływu na obsługę klienta. Cała uwaga i opinia klienta spoczywa na kelnerach, pracownikach kas. To kelnerzy i kasjerzy zbierają pochwały, jeśli pojawiają się uwagi krytyczne klienta – wtedy obarczają tymi uwagami kucharzy, mówiąc klientowi, że winę ponosi kuchnia.
CUPT
CUPT
Projektem objęci byli wszyscy pracownicy CUPT (także kadra zarządzająca i top management). Celem było zorientowanie na obsługę klienta w Instytucji, w trakcie procesów związanych ze zmianą kultury organizacyjnej.
Innogy
Innogy
Projekt zakładał zmianę sposobu postrzegania kultury organizacyjnej INNOGY w kierunku kreatywności i innowacyjności. Projektem objęte były zespoły bardzo różnorodne ze względu na wiek (multigeneracyjne) oraz staż pracy w Innogy.
Jula
Jula
Celem projektu było wdrożenie liderów salonów JULA do nowej roli, jaką będą pełnić w Organizacji, funkcji trenerów wewnętrznych. Głównym zaś zadaniem trenerów wewnętrznych jest odpowiedzialność za obszar szkoleń sprzedażowych oraz egzekwowanie standardów sprzedażowych i obsługowych od doradców klienta.
Polskie Radio Rzeszów
Polskie Radio Rzeszów
W maju 2017 roku Gamma zrealizowała szkolenia we współpracy z Polskim Radio, oddziałem w Rzeszowie. Celem projektu było wzmocnienie pracowników Polskiego Radia w obszarze sprzedaży, szczególnie zaś aktywnego pozyskiwania reklamodawców oraz sztuki telefonicznego umawiania spotkań.
Lafarge
Lafarge
W ramach współpracy Gammy z Lafarge zrealizowano akademię „efektywności osobistej” na którą składały się szkolenia z zakresu „Zarządzania sobą w czasie” oraz „Zarządzania stresem”. Szkolenia poprzedzone były zogniskowanymi wywiadami z Uczestnikam. Pozwoliło to trenrom poznać oczekiwania grup oraz poznać typowe sytuacje z miejsca pracy, które: wywołują silny stres, powodują niejasność w wyborze priorytetów oraz utrudniają organizację i efektywność .
Veolia
Veolia
Gamma we współpracy z Grupą Veolia zrealizowała akademię poświęconą zagadnieniom związanym z zarządzaniem stresem. Projektem objęci byli wszycy pracownicy Grupy: Top Management, kadra menedżerska, pracownicy biurowi oraz pracownicy produkcyjni.Programy szkoleń każdorazowo były modyfikowane oraz dostosowywane do wyzwań, jakie stoją przed każdą grupą Pracowników.
Lotos Kolej
Lotos Kolej
Projektem objęci byli dyspozytorzy pracujący w Lotos Kolej, szkolenia miały zasięg ogólnopolski. Celem projektu było przeszkolenie dyspozytorów z efektywności osobistej i sztuki multitaskingu. Praca dyspozytora jest bardzo odpowiedzialna, łączy w sobie bardzo wiele kompetencji. Kluczowymi obszarami są: umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością, pracą w systemie 12 h oraz umiejętność sprawnego „przełączania” się między zadaniami.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Szkolenie dla specjalistów związanych z realizacją programów unijnych MKiDN dotyczyło obszaru wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji Power Point.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączyło szkolenie Gammy do Akademii Korpusu Dyplomatycznego.
Benefit System - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Benefit System - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Firma Benefit System, zaprosiła Gammę do realizacji projektu, którego celem była poprawa jakości kontaktów pracowników back office z klientami zewnętrznymi, a także wewnętrznych.
Poczta Polska - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
Poczta Polska - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
W projekcie szkoleniowym uczestniczyło ponad 200 pracowników wyższej kadry menedżerskiej Poczty Polskiej. Projekt skierowany był do dyrektorów regionalnych oraz dyrektorów działów sprzedaży.
ALIOR BANK - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
ALIOR BANK - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
Projekt skierowany był do menedżerów, kierujących zespołami o profilu sprzedażowym. Na etapie diagnozy potrzeb, uczestnicy wskazywali konieczność doboru stylu zarządzania do poziomu motywacji pracowników.
First Data - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
First Data - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Szkolenie było dedykowane dla grupy specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli działu sprzedaży. Pracownicy firmy zostali dedykowani na szkolenie w oparciu o analizę luk kompetencyjnych oraz rekomendację przełożonych.
Bre Bank - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Bre Bank - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Uczestnikami intensywnego treningu z obszaru prowadzenia trudnych spotkań i prezentacji biznesowych byli eksperci z pionu strategii. Treści i formuła treningu zostały przygotowane w oparciu o wywiady behawioralne z przełożonym i uczestnikami.
Ministerstwo Sprawiedliwości - Recognition - motywowanie przez uznanie
Ministerstwo Sprawiedliwości - Recognition - motywowanie przez uznanie
Projekt szkoleniowy zrealizowano dla grupy ok. 60 menedżerów średniej i wyższej kadry kierowniczej ministerstwa.

Zobacz w dziale:

Pełna lista referencyjna

Mieliśmy przyjemność i satysfakcję pracować dla:

Gamma realizuje usługi rozwojowe w następujących liniach produktowych: szkolenia kompetencyjne i treningi mentalne, team building i edutainmnet, szkolenia eksperckie (tzw. twarde), doradztwo i badania HR.  
Lista Referencyjna - Projekty Komercyjne
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
Lista Referencyjna - Administracja Publiczna
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST  kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami:
Case studies
Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów
Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

Mieliśmy przyjemność

PRACOWAĆ ONLINE DLA:

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.