Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Lista Referencyjna - Projekty Komercyjne

Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
BGŻ Paribas
BGŻ Paribas
Na przestrzeni ostatniego roku firma Gamma wielokrotnie współpracowała z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA przy realizacji warsztatów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Warsztaty VR zostały przygotowane oraz zrealizowane bardzo profesjonalnie i tym samym wysoko ocenione przez naszych pracowników.
OTIS
OTIS
Traktujemy firmę doradczo szkoleniową Gammo jako ważnego partnera w obszarze szkoleniowym.
Smurfit Kappa
Smurfit Kappa
Ze strony organizatora szkoleń pragnę podkreślić dobrą komunikację i profesjonalną obsługę naszej firmy we wszystkich kwestiach związanych z projektem. Bez wahania rekomenduję firmą Gamma jako solidnego i wiarygodnego partnera.
Sheraton
Sheraton
Współpraca z Firmą GAMMA dostarczyła nam satysfakcji na każdym etapie realizacji projektu szkoleniowego - od badania potrzeb, przeprowadzenia szkoleń, do rozliczenia rezultatów działań. Polecamy współpracę z firmą szkoleniową GAMMA, jako godnego zaufania kooperanta.
VOLKSWAGEN BANK
VOLKSWAGEN BANK
Informujemy, że firma „Gamma” D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. w okresie: czerwiec – wrzesień 2016 r. przeprowadziła 9 szkoleń (szkolenia 1 i 2-dniowe). Łącznie zostało zrealizowanych 112 h. w ramach projektu „Techniki sprzedaży oferty finansowej W Bank"
T-MOBILE
T-MOBILE
W 2013 roku firma Gamma została poproszona o przygotowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania Szkoleniowo-doradczego, którego celem było zwiększenie liczby spotkań z klientami ostatecznymi. Projekt zakończył się sukcesem – osiągnięto zakładany wzrost liczby spotkań na handlowca.
ZARA
ZARA
Zespół Gamma sp. j. charakteryzuje się bardzo dobrą organizacją, twórczym podejściem oraz profesjonalizmem. Wartością dodaną spotkań szkoleniowych jest, z pewnością, indywidualne podejście firmy szkoleniowej do klienta. Szkolenia poprzedzone są diagnozą potrzeb oraz dogłębnym poznaniem specyfiki biznesowej odbiorcy szkolenia.
MEDIA-SATURN
MEDIA-SATURN
Szkolenia zrealizowane przez Gamma Sp. j. Zostały przeprowadzane z najwyższą Starannością i profesjonalizmem. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu trenerskiego i logistycznego grupa 800 pracowników została objęta ujednoliconym programem szkoleniowym. Narzędzia trenerskie oraz program zajęć dostarczył uczestnikom wielu cennych wskazówek i nowych umiejętności do rozwoju w zakresie miękkich kompetencji managerskich.
OPEN FINANCE S.A.
OPEN FINANCE S.A.
Open Finance SA potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w okresie od marca do czerwca 2012 cykl szkoleń i działań follow up dla grupy menedżerów i supervisorów
LUXMED
LUXMED
Efekt marketingowy szkoleń najłatwiej mierzyć prośbami o kolejne tego typu spotkania. Farmaceuci, jako wyjątkowo wymagająca grupa na tyle wysoko ocenili pracę trenerską, że sami, z własnej inicjatywy zwracali się z prośbą do koordynatora projektu o możliwość rozbudowania działań szkoleniowych.
KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA
Szkolenia uzupełnione zostały przez zastosowanie autorskiego follow up – Arkuszy Analizy Kompetencji Gammy, które zwiększyły efektywność działań szkoleniowych oraz umożliwiły uczestnikom projektu analizę ich codziennej pracy i wdrożenie odpowiednich narzędzi poznanych na szkoleniu.
ACTION S.A.
ACTION S.A.
Trenerzy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów. Każdy z nich stosował indywidualne podejście do uczestnika, co wpływało na efektywność całego procesu szkoleniowego. Szkoleniowcy umiejętnie łączyli elementy teorii z praktyką. Zdobyte umiejętności z pewnością zaowocowały wśród przeszkolonych osób w kontaktach z Klientem.
Alior Bank
Alior Bank
Projekt został oceniony wysoko, zarówno pod względem przekazu merytorycznego, jak również atmosfery oraz zaangażowania i komunikatywności wszystkich trzech trenerów prowadzących szkolenie. Dlatego też polecam firmę Gamma w realizacji projektów szkoleniowych
ASMET
ASMET
W latach 2014-2015 firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. zrealizowała dla nas cykl szkoleń w ramach II edycji Akademii Menedżera ASmet
ATLANTIC FUND SERVICES
ATLANTIC FUND SERVICES
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami. Założony na wstępie plan szkolenia został w pełni zrealizowany, a przeprowadzone szkolenie uzyskało dobrą ocenę wśród uczestników szkolenia.
AXA
AXA
Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę oceniamy firmę Gamma, jako dostawcę szkoleń o najwyższej, jakości. Jesteśmy pełni uznania dla know-how firmy oraz kompetencji trenerów, Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę Gamma, jako sprawdzonego partnera szkoleniowo-consultingowego
Benefit systems
Benefit systems
Od strony organizacyjnej polecam współpracę z firmą Gamma. Trenerzy potrafią wsłuchać się w potrzeby i dopasować program szkolenia do potrzeb klienta. Dotrzymują terminów, działają zgodnie z ustalonymi założeniami. Firma Gamma to grupa doskonałych, godnych polecenia profesjonalistów.
Betterware
Betterware
Duże doświadczenie trenera, umiejętność pracy na trudnych sytuacjach uczestników, budowanie przyjaznej atmosfery spowodowało, że nasi uczestnicy wspominają szkolenie, jako bardzo udane
BRE BANK
BRE BANK
Pracownicy uczestniczący w szkoleniu w zdecydowanym stopniu rozwinęli swoje umiejętności w zakresie objętym szkoleniem. Szkolenie zmotywowało bowiem pracowników do przygotowania długoterminowych planów rozwojowych, które wraz z planem rozwojowym o charakterze „on-the-job” pozwoliło na objęcie przez nich wyższych stanowisk, w tym menedżerskich.
Browar Konstancin
Browar Konstancin
Rekomendujemy Gammę, jako firmę doradczo-szkoleniową, która nie tylko realizuje dobre szkolenia, ale dodatkowo w taki sposób współpracuje z Klientem, by wszystkie działania były spójne ze specyfiką i strategią firmy.
CargiII
CargiII
Potwierdzamy prawidłowe wykonanie usługi oraz firmę Gamma, jako profesjonalnego partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
PARADYŻ CERMAIKA
PARADYŻ CERMAIKA
Uczestnicy wysoko ocenili spójność i logiczność programu szkoleniowego, a także dynamikę i rozplanowanie czasowe zajęć. Firma „Gamma” świadczy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie, wykazując dużą elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta. Rzetelność i fachowość firmy „Gamma”, połączone z osobistym zaangażowaniem jej pracowników, zaowocowały szkoleniem przeprowadzonym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
PARADYŻ CERMAIKA
PARADYŻ CERMAIKA
Celem szkolenia było wypracowanie postaw umożliwiających uczestnikom nawiązanie satysfakcjonującej współpracy zespołowej, nastawionej na wspólną realizację postawionych celów i wyzwań, niezależnie od zmian pojawiających się w naturalnym środowisku pracy. Zajęcia miały formę warsztatową, co umożliwiło uczestnikom szkolenia łatwe i szybkie przyswojenie wiedzy oraz wypracowanie konkretnych umiejętności z obszaru szkolenia.
COMTEGRA
COMTEGRA
Nasze wysokie oczekiwania zostały w pełni spełnione. Uczestnicy Szkolenia wyrażali się bardzo pochlebnie zarówno o profesjonalnym przygotowaniu szkoleń jak i o trenerze. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić firmę Gamma Wszystkim, którzy oczekują rzetelnego i zaangażowanego partnera. W realizacji programów szkoleniowych.
Czerwona Torebka
Czerwona Torebka
Projekt został zainicjowany mapą sukcesu diagnozującą potrzeby organizacji oraz wsparty szkoleniem e-learningowym. Szkolenie e-learningową pełni w projekcie funkcję follow-up. Wzmacnia efektywność tradycyjnego szkolenia. Cenimy firmę Gamma za doświadczenie w branży, umiejętność realizowania założonych przez Zarząd celów oraz profesjonalizm trenerów i konsultantów ds. e-learningu.
DALKIA ŁÓDŹ
DALKIA ŁÓDŹ
Zostały przeprowadzone łącznie dla około 50 osób. Szkolenia miały formę warsztatów, były prowadzone przez doświadczonego trenera. Zajęcia realizowane były z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Podczas zajęć uwzględniono zagadnienia, o które pytała grupa. Nabyta podczas szkoleń wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w naszej pracy zawodowej.
DCT GDAŃSK S.A.
DCT GDAŃSK S.A.
Łącznie w roku 2015 zrealizowano 36 dni szkoleniowych – w wymierzę 288 h. Podczas współpracy firma Gamma wykazała się elastycznym i rzetelnym podejściem do realizacji działań projektowych. Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się rzetelnością oraz profesjonalizmem, co zaważyło o podjęciu decyzji o realizacji kolejnego projektu
DECATHLON
DECATHLON
Szkolenia realizowane w ramach tej współpracy są prawidłowo dopasowane do naszych potrzeb i specyfiki naszej firmy. Trenerzy z firmy Gamma podczas prowadzonych szkoleń posługują się przykładami zaczerpniętymi z historii funkcjonowania naszej firmy, pracują wyłącznie na naszych produktach.
EMMERSON NIERUCHOMOŚCI
EMMERSON NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Emmerson Nieruchomości i dyrektorzy wzięli udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez trenerów Gammy związanych ze sposobem budowania oraz wdrażania celów w organizacji, a następnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą, które wsparły implementacje nowych procesów.
ENEA
ENEA
Zaświadczamy, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. w okresie od 26.10.2015 r. do 21.04.2016 r. zrealizowała dla nas 12 dni szkoleniowych – Negocjacje zakupowe cz. I i Negocjacje zakupowe cz. II. W roku 2015 – 6 dni szkoleniowych oraz w roku 2016 – 6 dni szkoleniowych.
ENERGA
ENERGA
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Gamma oraz jakości szkoleń, które przeprowadzono dla naszych pracowników. Na bazie naszych doświadczeń, możemy polecić tę firmę, jako rzetelnego partnera w zakresie realizacji tego typu szkoleń.a
ESKA
ESKA
Całość wykonanej przez trenerów Gammy pracy została oceniona wysoko zarówno z perspektywy pracowniczej – przez adresatów projektu (pracowników) jak i perspektywy organizacyjnej.
Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy
Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy
Na dużą uwagę zasługuje fakt, że trenerzy pracowali z menadżerami (uczestnikami szkoleń) również pomiędzy szkoleniami (sesje telefoniczne, realizacja Arkuszy Analizy Krytycznej). To spowodowało, że wiedza i umiejętności zdobywane i rozwijane podczas szkoleń były dodatkowo utrwalane i wzmacniane w praktyce w codziennej pracy.
FORTE
FORTE
Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia, mający odzwierciedlenie w danych uzyskanych z ankiet od uczestników. Szkolenie cechowało bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerów prowadzących oraz wysoki poziom obsługi nas, jako klienta firmy GAMMA.
Galileo Media
Galileo Media
Firma Gamma zrealizowała projekt szkoleniowo-doradczy dla naszej firmy. Projekt składał się z dwóch faz. Faza I – stworzenie i wdrożenie modelu kompetencyjnego w organizacji. Faza II – zaplanowanie i realizacja systemu rozwoju kompetencji
HUNNEBECK
HUNNEBECK
Z przyjemnością informuję, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. w okresie od sierpnia 2015 do września 2016r. przeprowadziła 4 szkolenia 1 dniowe dla sił sprzedaży i 2 Szkolenia 2...
IMPERIAL TABACCO
IMPERIAL TABACCO
W dniu 14.01.2014 r. mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Gamma, która zrealizowała szkolenie „Rola Działu HR, jako Business Partnera" dla pracowników Departamentu Zasobów Ludzkich naszej firmy. Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy firmę Gamma jako profesjonalnego i solidnego partnera.
ING TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
ING TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
W dniu 14.01.2014 r. mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Gamma, która zrealizowała szkolenie „Rola Działu HR, jako Business Partnera" dla pracowników Departamentu Zasobów Ludzkich naszej firmy. Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy firmę Gamma jako profesjonalnego i solidnego partnera.
KREDYT IN KASO S.A.
KREDYT IN KASO S.A.
Obecnie, wspólnie z firmą Gammą, jesteśmy w trakcie realizacji szkolenia dla kluczowej kadry menedżerskiej z zakresu metod negocjacji w biznesie. Ogromne doświadczenie i wiedza trenera oraz bezpretensjonalny sposób prowadzenia warsztatów, utwierdziły mnie również tym razem, w trafności wyboru firmy szkoleniowej.
INTER CARS
INTER CARS
Indywidualne podejście, rzetelne zbadanie umiejętności uczestników przed szkoleniem, duża elastyczność i otwartość sprawiły, że osoby biorące udział w Akademii podniosły swoje kompetencje. W dużej mierze działania te przygotowały je do pełnienia nowych ról biznesowych w naszej organizacji.
JACOBS
JACOBS
Szkolenia uzupełnione zostały przez zastosowanie autorskiego follow up – Arkuszy Analizy Kompetencji Gammy, które zwiększyły efektywność działań szkoleniowych oraz umożliwiły uczestnikom projektu analizę ich codziennej pracy i wdrożenie odpowiednich narzędzi poznanych na szkoleniu.
LexisNexis
LexisNexis
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. niniejszym listem udziela firmie Gamma referencji profesjonalnego partnera w zakresie szkoleń i doradztwo organizacyjnego.
LUBFARM  S.A.
LUBFARM  S.A.
Efekt marketingowy szkoleń najłatwiej mierzyć prośbami o kolejne tego typu spotkania. Farmaceuci, jako wyjątkowo wymagająca grupa na tyle wysoko ocenili pracę trenerską, że sami, z własnej inicjatywy zwracali się z prośbą do koordynatora projektu o możliwość rozbudowania działań szkoleniowych.
MEDICUS
MEDICUS
Decydując się na wybór firmy szkoleniowej kierowaliśmy się jej możliwościami realizacji tak dużego projektu (dedykowany koordynator i trenerzy), doświadczeniem trenerów oraz jakością know-how szkoleniowego
NORDEA
NORDEA
Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych oraz wysoki przyrost kompetencji uczestników.
ORLEN
ORLEN
Firma Gamma Sp.j. wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w podejściu do współpracy, elastycznie dostosowując się do potrzeb ORLEN OIL. Szkolenia i warsztaty oferowane przez Gamma Sp.j. spełniają oczekiwania biznesowe ORLEN OIL i są wysoko oceniane przez uczestników.
PSG - POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
PSG - POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w styczniu 2014 roku szkolenie z zakresu „Prawa energetycznego”. Trener prowadzący Pan Dariusz Rystał wykazał się profesjonalizmem, znajomością tematu oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć
PROSERVICE
PROSERVICE
Uprzejmie informujemy, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j. zrealizowała dla nas następujące Szkolenia: 09-10.10.2015 Szkolenie dla KAM – Rola i zadania KAM (16h)...
PROMEDIA
PROMEDIA
Mamy przyjemność zaświadczyć, iż konsultanci i trenerzy z firmy Gamma zaplanowali i wdrożyli z sukcesem w firmie Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. model kompetencyjny wraz z narzędziami zwiększającymi efektywność zarzadzania zasobami ludzkimi w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.
PROFARM
PROFARM
Mamy przyjemność zaświadczyć , iż trenerzy firmy Gamma z powodzeniem przeprowadzili cykl 6 szkoleń dla pracowników naszej firmy z zakresu Antymobbingu. W okresie luty-marzec 2013. Realizując...
POLITECHNIKA KRAKOWKSA
POLITECHNIKA KRAKOWKSA
Forma szkoleniowa Gamma sp. j. z siedzibą w Warszawie 01-612, ul. Mysłowicka 15, w dniu 25.06.2013 przeprowadziła szkolenie nt. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Politechniki Krakowskiej im....
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
Potwierdzamy prawidłowe wykonanie usługi oraz firmę Gamma, jako profesjonalnego partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
Poczta polska
Poczta polska
W ramach projektu przeszkolono łącznie 755 przedstawicieli kadry kierowniczej PP S.A. w podziale na 37 grup szkoleniowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość i efektywność zrealizowanych zajęć, podkreślając jednocześnie, że wiedza pozyskana w trakcie szkolenia będzie miała praktyczne zastosowanie w miejscu pracy.
Pharma Nord
Pharma Nord
Również osoba trenera została dopasowana do naszych potrzeb i preferencji a jego doświadczenie trenerskie i biznesowe stanowiło wartość dodaną szkolenia. Zajęcia wyróżniała praktyczna i dynamiczna forma prowadzenia
PGF
PGF
Umiejętności Trenerów Firmy GAMMA oceniamy wysoko, wszystkie warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Polecamy firmę zarówno ze względu na odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych szkoleń jak i umiejętności pracy z grupą zatrudnionych trenerów
Pentacomp
Pentacomp
Niniejszym listem potwierdzamy, że W sierpniu oraz We Wrześniu 2011 r., W ramach projektu „Podniesienie poziomu specjalistycznych kompetencji pracowników i Współpracowników Pentacomp" firma Gamma...
STOMILEX
STOMILEX
Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy pracowali nad zadaniami w ramach grupowych oraz indywidualnych ćwiczeń, aktywnie brali udział w scenkach oraz dyskusjach grupowych, które sprzyjały wymianie informacji, poszukiwaniu lepszych rozwiązań i wyjaśnieniu wszelkich niejasności w danym obszarze.
REAL
REAL
Firma „Gamma została wybrana do prowadzenia szkoleń w ramach projektu z grona kilkunastu firm. Trenerzy firmy „GAMMA” prowadzą szkolenia z zakresu train the trainer i obsługi klienta dla trenerów wewnętrznych, kadry menedżerskiej i pracowników liniowych marketów. Szkolenia te, w okresie od stycznia br. do września 2011 r., obejmą w sumie ponad 3000 osób.
SYNTEA
SYNTEA
Syntea SA potwierdza, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. z powodzeniem zrealizowała w roku 2011 cykl szkoleń Train the trainer.
SYNGENTA
SYNGENTA
Konsultanci Gammy pracując zgodnie z metodologią Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona przeprowadzili audyt bieżącej strategii organizacji. Rezultatem pracy konsultantów jest Strategiczna Karta Wyników, czyli narzędzie służące do pomiaru osiągania założonych celów.
STARBAG
STARBAG
Potwierdzamy, że firma Gamma zrealizowała w 2015 roku cykl szkoleń w ramach projektu Develop oraz Akademii Koncernu Strabag 29 dni szkoleniowych. Rekomendujemy Gammę jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego oraz kompetentnego w realizacji projektów szkoleniowych.
SOLPHARM
SOLPHARM
Opinie uczestników szkolenia były bardzo pozytywne. Dzięki energii i charyzmie trenera, cała grupa była mocno zaangażowana w swój udział w warsztatach. Zarówno sposób prowadzenia spotkania, jak i przekazywane treści oraz ćwiczone umiejętności spełniły oczekiwania naszych przedstawicieli.
SODEXO
SODEXO
Opinie uczestników szkolenia były bardzo pozytywne. Dzięki energii i charyzmie trenera, cała grupa była mocno zaangażowana w swój udział w warsztatach. Zarówno sposób prowadzenia spotkania, jak i przekazywane treści oraz ćwiczone umiejętności spełniły oczekiwania naszych przedstawicieli.
SMURFIT KAPPA
SMURFIT KAPPA
Cenię sobie również dobrą komunikację i obsługę klienta za strony firmy Gamma. Pracownicy firmy cały czas Czuwają nad przebiegiem projektu szkoleniowego, zgłaszają ewentualne zagrożenia i rekomendują zmiany.
SMC COMPETENCE IN AUTOMATION
SMC COMPETENCE IN AUTOMATION
Zdobytą wiedzę teoretyczną, uczestnicy szkolenia, mieli okazję sprawdzić i pogłębić w trakcie ćwiczeń praktycznych. Aktualnie wiedza ta jest skutecznie wykorzystywana, na co dzień przez pracowników działu obsługi klienta.
SKAMEX
SKAMEX
SKAMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A potwierdza, że firma Gamma zrealizowała od września 2011 do marca 2012 roku cykl dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Kompetencje – zaangażowanie, – jakość – konkurencyjność – projekt szkoleniowy dla Skamex Sp. z о.о.".
SEAT
SEAT
Firma Gamma w ramach długofalowej współpracy realizowała następujące działania szkoleniowe dla naszej firmy i sieci sprzedaży. Wszystkie szkolenia przygotowywane były na podstawie szczegółowej analizy potrzeb, wspierane były przez narzędzia pre-work, follow-up i moduły mierzące efektywność szkoleń (np. ocena 360 stopni dla kadry kierowniczej).
SEAT
SEAT
Potwierdzamy prawidłowe wykonanie usługi oraz polecam firmę Gamma jako partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
SAMSUNG
SAMSUNG
Szkolenia „Zaawansowane techniki prezentacji" może służyć za dobry przykład know-how Gammy. Program szkolenia, sposób prowadzenia, treści w nim zawarte były całkowicie oryginalne – zostały uznane przez uczestników za bardzo wartościowe, ułatwiające pracę podczas kontaktu z Klientami.
SALAMANDER
SALAMANDER
Szkolenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem standardów firmy Salamander Polska i wyników badań Mystery Shopping. Współpraca z Gammą układa się bardzo dobrze zarówno pod względem planowania polityki szkoleniowej firmy jak i realizacji szkoleń. Uczestnicy szkoleń w ankietach poszkoleniowych i bezpośrednich rozmowach wystawili najwyższe oceny trenerom Gammy za merytorykę, sposób prowadzenia i atmosferę szkoleń.
THOMSON TECHNICOLOR POLSKA
THOMSON TECHNICOLOR POLSKA
Proces ewaluacji szkolenia wykazał, że uczestnicy widzieli trenera, jako osobę kompetentną, kontaktową, posiadającą szeroką wiedzę merytoryczną popartą własnym doświadczeniem praktycznym. Szkolenie zostało ocenione, jako ciekawe, mobilizujące do działania, odpowiadające na konkretne pytania uczestników.
TELE ATLAS
TELE ATLAS
Chciałabym polecić trenerów firmy Gamma, jako specjalistów w swojej dziedzinie. Obszar zarządzania zespołem (delegowanie zadań, budowanie autorytetu, motywowanie pracowników, zarządzanie rozwoje) jest tym, w którym na pewno Gamma się specjalizuje. Uczestnicy warsztatów doceniali profesjonalizm, elastyczność trenerów oraz praktyczność proponowanych rozwiązań
VEOLIA
VEOLIA
21.06.2016 Zarządzanie zmianą i konfliktami – 4 Informujemy, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. zrealizowała dla nas szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie oraz osobiste
VELVET CARE
VELVET CARE
Usługi te zostały zrealizowane bez zastrzeżeń i w sposób profesjonalny. Spełniły one nasze oczekiwania, czego efektem jest zaplanowanie kolejnych działań rozwojowych z firmą Gammą jeszcze w bieżącym roku. Polecamy firmę Gamma do realizacji projektów szkoleniowych.
WYŻSZA SZKOŁA CŁA i LOGISTYKI W WARSZAWIE
WYŻSZA SZKOŁA CŁA i LOGISTYKI W WARSZAWIE
Trenerzy i konsultacji Gammy zyskali nasze uznanie wysokim zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz elastycznością i innowacyjnością w zakresie form i metod prowadzenia zajęć oraz współpracy.
MURATOR WYDAWNICTWO
MURATOR WYDAWNICTWO
Trenerzy i konsultacji Gammy zyskali nasze uznanie wysokim zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz elastycznością i innowacyjnością w zakresie form i metod prowadzenia zajęć oraz współpracy.
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
Program i sposób prowadzenia zajęć były ściśle dopasowane do potrzeb i oczekiwań Firmy oraz uczestników Warsztatu. Tworzone i wykorzystywane przez Klienta. Fachowość oraz miła atmosfera podczas szkolenia spotkały się z uznaniem uczestników, którzy wysoko ocenili kwalifikacje prowadzących zajęcia
WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA
WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA
Trener prowadzący szkolenie Wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz Zaangażowaniem. W prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były pozytywne opinie. W ankietach ewaluacyjnych. Szkolenie było wartościowe ze względu na dużą liczbę przykładów mających swoje odzwierciedlenie w biznesie.
WHIRLPOOL
WHIRLPOOL
Dzięki Współpracy z firmą Gamma, w badaniu satysfakcji pracowników za rok 2011, uzyskaliśmy Wzrost wskaźników w obszarach efektywne zarządzanie i leadership odpowiednio o 5% i 13%.
WARBUD
WARBUD
Oprócz warsztatów uczestnicy mieli do wykonania w przeciągu miesiąca od szkoleń cztery Zadania wdrożeniowe. Dzięki tym działaniom, wysłaniu do trenera arkusza realizacji Zadania oraz uzyskanej od niego informacji Zwrotnej w czasie rozmowy telefonicznej uczestnicy powtórzyli materiał szkoleniowy i kontynuowali pracę nad wdrożeniem nowych nawyków lub rozwojem swoich kompetencji.
ZIOŁOPEX
ZIOŁOPEX
Trenerzy Gammy dali się poznać z jednej strony, jako praktycy, z drugiej potrafili się świetnie przygotować produktowo do realizowanych szkoleń. Dzięki temu całość działań rozwojowych odbywał w dopasowaniu do specyfiki naszego rynku, klientów i naszej firmy
Abbvie
Abbvie
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenia, szczególnie program oraz profesjonalizm prowadzących, którzy w trakcie szkoleń stosowali niekonwencjonalne, ciekawe techniki przekazywania wiedzy zawsze dostosowane do omawianego materiału.
Caldo
Caldo
W trakcie mojej 20-letniej kariery zawodowej, miałem okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem sprzedaży.
AstraZeneca
AstraZeneca
Bardzo dziękujemy firmie Gamma Discover  za niezwykle ciekawą i inspirującą mowę motywacyjną, która odbyła się w czerwcu 2016 w trakcie obchodów naszej piątej rocznicy
Bakalland
Bakalland
Szkolenie „W jedności siła” zorganizowanego w dniach 27-28.10.2016r. przez firmę Gama Discover z Warszawy stanowiło początek procesu budowania zespołu rozproszonego oraz nawiązania dobrych wzajemnych relacji wśród członków zespołu.
Caldo
Caldo
Fantastyczna zabawa w formie zajęć plenerowych pozwoliła nie tylko na mocną integrację wszystkich uczestników, ale przede wszystkim zbudowała świadomość jak ważna jest dobra praca zespołowa i rozwinęła  umiejętność komunikacji między ludźmi dążącymi do tego samego celu. Cały zespół prowadzący szkolenie to wspaniali ludzie z wieloma pasjami, którzy zrażają swoją energią!
Cargill
Cargill
Osoby zatrudnione w firmie Gamma to profesjonaliści. Udało się im w krótkim czasie zintegrować osoby uczestniczące w spotkaniu. Pomysłowe zadania na początku spotkania na sali, niezwykle szybko pozwoliły wszystkim wspaniale się bawić.
JLL
JLL
Gamma Discover, dział firmy szkoleniowej Gamma, odpowiadala za kompleksowe przygotowanie całodniowego szkolenia integracyjnego dla 60 pracowników działu naszej firmy, Jones Lang Lasalle. Gamma posiada ogromne doświadczenie poparte profesjonalizmem. Współpraca z firmą Gamma podczas przygotowań przebiegała szybko, sprawnie i rzetelnie.
Lyreco
Lyreco
Warsztaty miały charakter praktyczny i bazowały przede wszystkim na doświadczeniu, który jest najlepszym nauczycielem twórczego myślenia. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w niecodziennych ćwiczeniach, które angażowały całą grupę i mobilizowały do kreatywnego działania.
Mercer
Mercer
Warsztaty miały charakter praktyczny i bazowały przede wszystkim na doświadczeniu, który jest najlepszym nauczycielem twórczego myślenia. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w niecodziennych ćwiczeniach, które angażowały całą grupę i mobilizowały do kreatywnego działania.
ABB
ABB
Niniejszym listem przekazujemy słowa uznania za wysoki poziom realizacji warsztatu „Akademia menadżerskiej uważności: skuteczny menadżer – skuteczny zespół”, który został zrealizowany w terminie 11-12 czerwca 2015 przez zespół Gamma Discover.
Totalizator sportowy
Totalizator sportowy
Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, które w pełni spełniło nasze oczekiwania i przyczyniło się do pogłębienia relacji i poprawy współpracy w zespole uczestniczącym w warsztacie, a także wypracowania nowych sposobów podejścia do zadań.
Solpharm
Solpharm
Dzięki zaangażowaniu trenerów i wsparciu całego sztabu ludzi, warsztaty okazały się wydarzeniem bardzo motywującym. Pozytywna energia, inspirujący przekaz oraz mobilizacja do współdziałania, połączone z konstruktywną krytyką, dały nam mocną bazę do dalszego rozwoju.
Vastint
Vastint
Niewątpliwym atutem całego przedsięwzięcia była zaproponowana metoda szkoleniowa w postaci gier-eksperymentów oraz zapewnione materiały dydaktyczne.
Budimex
Budimex
Niniejszym potwierdzam: Przeprowadzenie szkolenia pt.: "Radzenie sobie z psychomanipulacją w obsłudze klienta i negocjacjach"
CELON PHARMA
CELON PHARMA
Celon Pharma S.A. rekomenduje współpracę z firmą GAMMA.
D+H
D+H
Warto podkreślić dobrą współpracę z firmą Gamma Discover podczas całego procesu przygotowania i organizacji spotkania teambuldingowego, dlatego też rekomenduję ją, jako rzetelnego, elastycznego i profesjonalnego partnera.
DECATHLON
DECATHLON
Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę Gamma przy realizacji projektów szkoleniowych, współpraca z taką firmą to czysta przyjemność i przede wszystkim gwarancja udanego szkolenia.
Dentsu AEGIS network
Dentsu AEGIS network
Od pierwszego kontaktu z Gammą otrzymywaliśmy wszelkie niezbędne informacje pozwalające nam rozumieć zamierzenia projektantów szkolenia - szczegółowy kontekst, uszczegółowienie potrzeb, informacje na temat zebranych potrzeb i planowanych działań rozwojowych.
DKV
DKV
W 2017 roku Firma Szkoleniowa GAMMA na zlecenie DKV Euro Service zrealizowała projekt szkoleniowy DKV Easy Flex, którego celem było wdrożenie produktu finansowego na polski rynek.
DÖHLER
DÖHLER
Profesjonalne przeprowadzenie szkoleń, a w szczególności ciekawy i interaktywny sposób prowadzenia warsztatów przez trenerów firmy „Gamma" spowodowały, że w 100% udało się osiągnąć założone cele.
DPH COMPANY
DPH COMPANY
Szkolenie pozwoliło uzyskać założone rezultaty. Przyczyniło się do tego zarówno know-how firmy szkoleniowej jak również kompetencje trenera oraz zaplanowanie działań między szkoleniowych.
Enel-med
Enel-med
Organizując szkolenie dla naszej firmy Gamma wykazała się profesjonalizmem i elastycznością w odpowiedzi na zgłaszane przez nas potrzeby. Zadowolenie samych uczestników potwierdza, że wybór partnera biznesowego był trafiony.
Feeria
Feeria
We strongly recommend the services of this company to other entrepreneurs who care about a professional, substantive cooperation in a relaxed atmosphere. We will definitely use the services of Gamma Discover agency again.
HRS - Global Hotel Solutions
HRS - Global Hotel Solutions
Zwróciliśmy się do Gammy w sprawie organizacji spotkania integracyjnego dla naszych pracowników. Najważniejsze były omówienia, które łączyły działania, reakcje pracowników powstałe podczas realizacji z sytuacjami zawodowymi w pracy. Trener pracował z naszymi pracownikami zarówno na poziomie przekonań jak i na poziomie narzędziowym
MERA SYSTEMY
MERA SYSTEMY
Z przyjemnością chciałbym rekomendować firmę Gammę, jako dostawcę zaawansowanych rozwiązań rozwojowych. Firma Gamma zrealizowała dla kadry menedżerskiej edutainment z obszaru komunikacji, budowania zespołu i współodpowiedzialności.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE
Wykonawca zrealizował szkolenie w formie warsztatów dla 42 Pracowników z zakresu komunikacji i współpracy. Szkolenie w pełni zaspokoiło potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzących, sposobu prowadzenia zajęć, jak również w zakresie organizacyjnym.
BROWAR NAMYSŁÓW
BROWAR NAMYSŁÓW
Trenerzy w swoich działaniach, wykazali się profesjonalizmem i ogromnym zaangażowaniem w ramach prowadzonych działań. Z przyjemnością rekomendujemy firmę Gamma jako profesjonalnego partnera wspierającego procesy i działania rozwojowe oraz dostarczającego skutecznych w tym zakresie narzędzi.
NAV agency
NAV agency
Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie, na co złożyły się przede wszystkim: przygotowanie trenera do pracy z grupą, doświadczenie trenera, pozwalające na bieżące udzielanie feedbacku uczestnikom, plan szkolenia podzielony na część teoretyczną i praktyczną, jak również otwarta osobowość Trenera.
MGL
MGL
Niniejszym gratulujemy firmie GAMMA profesjonalnego działania w dziedzinie organizacji dedykowanych szkoleń i programów rozwojowych dla zdefiniowanych zespołów personalnych.
RHENUS LOGISTICS
RHENUS LOGISTICS
Miło nam potwierdzić, iż firma szkoleniowa Gamma posiada bogate doświadczenie w realizacji programów rozwojowych z obszaru perswazji i negocjacji.
Spomlek
Spomlek
Wartością współpracy z firmą Gamma jest duże doświadczenie w realizacji usług dla zakładów produkcyjnych. Dzięki temu trener Gamma, poza moderowaniem, wypracowywaniem rozwiązań wraz z uczestnikami mogła dzielić się sprawdzonymi praktykami z branży

Zobacz w dziale:

Pełna lista referencyjna

Mieliśmy przyjemność i satysfakcję pracować dla:

Gamma realizuje usługi rozwojowe w następujących liniach produktowych: szkolenia kompetencyjne i treningi mentalne, team building i edutainmnet, szkolenia eksperckie (tzw. twarde), doradztwo i badania HR.  
Lista Referencyjna - Projekty Komercyjne
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
Lista Referencyjna - Administracja Publiczna
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST  kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami:
Case studies
Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów
Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

Mieliśmy przyjemność

PRACOWAĆ ONLINE DLA:

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.